Poster presentatie

Invitation to present a poster at the Congress ‘’Joining forces. New Perspectives: The Future of Mental Health for Deaf People.
February 7th, 8th, 9th 2024, Haarlem, The Netherlands

Posterpresentaties zijn een toegankelijke, beknopte en sterk visuele manier om informatie over te dragen en te bespreken. Zij zijn een belangrijk onderdeel van het congres. Tijdens het congres zal er ruime gelegenheid zijn om posters te presenteren.

→ Heeft u in de afgelopen periode...

 • Wetenschappelijk onderzoek opgezet of nieuwe resultaten uit uw bestaande onderzoek verkregen?
 • Een project opgezet dat voor de toekomst van de hulp voor Dove mensen met psychische problemen van praktisch belang is?
 • Een project opgezet met als doel psychische problemen juist te voorkomen?

→ Wilt u over uw werk van gedachten wisselen met een internationaal gezelschap van collega’s en andere belangstellenden in ons werkveld?

→ Dan nodigen wij u uit om een abstract voor een poster over uw werk in te dienen, vanaf 15 september tot uiterlijk 1 december 2023!

Na beoordeling en acceptatie van de abstract kunt u uw poster presenteren tijdens een postersessie.

De belangrijkste beoordelingscriteria betreffen de helderheid van de abstract (wat betreft achtergrond, doel, methode, conclusies, implicaties en presentatie) en de relatie van de bijdrage tot de congresthema’s die in het programma worden genoemd.

Alle geaccepteerde posters worden gedurende het hele congres getoond in een centrale ruimte waar het publiek vaak komt. Tijdens pauzes, lunch, voor of na het programma kunt u uw poster zelf toelichten en met het publiek gedachten uitwisselen over uw werk.

Posterprijzen
Aan de 3 beste posters wordt posterprijzen toegekend. Twee prijzen worden toegekend door een jury die bestaat uit professionals die hun oordeel baseren op criteria zoals de kwaliteit van de wetenschappelijke onderbouwing en de relevantie voor de dagelijkse praktijk van de hulpverlening voor d/Dove mensen in de toekomst. Een derde -publieks-prijs wordt toegekend door de aanwezigen zelf. De drie winnaars presenteren hun posters op de afsluitende vrijdagmiddag in een gecombineerde plenaire sessie op het hoofdpodium.

Format voor het indienen van een abstract van uw poster

 • Standaard Microsoft Word document; 2 pagina’s A4 (maximaal)
 • Pagina 1
  • Titel (50 woorden maximaal)
  • Auteurs (eerste en co-auteurs benoemen) en verbonden instituten
 • Pagina 2 (geanonimiseerd)
  • Abstract tekst (geen data auteurs; 250 woorden maximaal), bestaande uit
   • Achtergrond
   • Doel en relevantie voor een of meer congresthema’s
   • Methode
   • Resultaten
   • Conclusies en implicaties
  • Belangrijkste literatuurverwijzingen

Meer details over het formaat van de poster volgen later, na acceptatie.

Je kunt je poster-presentatie insturen naar: Kennisevenementen@kentalis.nl
o.v.v. Posterpresentatie Congres Joining Forces 2024.

Wij kijken er naar uit het congres samen groots te maken!

nl_NLNederlands